Divulgació i Prevenció

de la salut bucodental en el nostre entorn.

Pla Preventiu
d’Empreses

 • Revisió gratuïta

  Revisió gratuïta que permet controlar el risc de càries, les malalties periodontals, el bruxisme i les lesions precanceroses o la detecció precoç del càncer oral, la qual cosa ens permet prevenir i solucionar possibles malalties bucodentals.

 • Tallers de prevenció

  Tallers de prevenció dirigits per un odontòleg o higienista dental per al personal de l’empresa per a prevenir malalties bucodentals i per a anticipar-nos a l’aparició d’afeccions que puguin originar altres patologies

Pla Preventiu
per a Infants

 • Visita a l’escola

  Taller pràctic dirigit per un higienista bucodental a les instal·lacions de l’escola. Es lliura un quadern per a treballar a classe.

 • Visita a una clínica dental

  Visita a una de les clíniques dentals associades. Lliurem el quadern Juguem i el conte Amics per sempre, explicant de manera lúdica tot el que cal saber sobre el raspall de dents i la pasta dental.

 • Info

  Activitat proposada pel Patronat Municipal d’Educació de Terrassa (PAME): El dentista, el meu amic. Se centra en el treball de divulgació a escoles de l’entorn.  Fins a desembre de 2020, s’ha realitzat l’activitat a 26 escoles amb una participació de 2700 infants.

Prevenció
en la Gent Gran

 • Revisió gratuïta

  Revisió gratuïta per ajudar la gent gran a gaudir d‘un envelliment saludable, eliminant situacions de dolor, malalties o infeccions.

 • Taller de prevenció

  Taller pràctic dirigit per un odontòleg o higienista per a explicar les malalties bucodentals pròpies de la gent gran, tècniques d’higiene dental i manteniment de les pròtesi.  L’activitat es realitza a casals d’avis, centres de dia i residències. Es lliura un kit d’higiene bucodental bàsic.

Prevenció en el
Rendiment de l’Esportista

 • Revisió gratuïta

  Revisió gratuïta que permet controlar el risc de càries, les malalties periodontals, el bruxisme i les lesions precanceroses o la detecció precoç del càncer oral, la qual cosa ens permet prevenir i solucionar possibles malalties bucodentals.

 • Taller de prevenció

  Taller pràctic dirigit per un odontòleg per ajudar a una pràctica més segura de l’esport, oferint les eines perquè puguin prendre les mesures adequades per a augmentar el seu rendiment i prevenir possibles malalties bucodentals.

Prevenció de la salut bucodental
en persones adultes amb discapacitat
física, psíquica o sensorial

 • Taller pràctic

  Taller pràctic dirigit per un odontòleg o higienista bucodental a l’escola o a l’entorn de treball perquè coneguin els conceptes bàsics de la prevenció en salut bucodental.  Es lliura un Quadern de treball.

 • Visita a la clínica

  Visita a la clínica dental associada amb l’objectiu que perdin la por a anar al dentista, amb la complicitat i implicació dels educadors i les famílies.

Qüestions més frequents sobre
prevenció per a pares i mares

 • Taller pràctic

  Taller pràctic dirigit per un odontòleg o higienista bucodental a l’escola o a l’entorn de treball perquè els pares i mares coneguin els conceptes bàsics de la prevenció en salut bucodental  per tal de fomentar la higiene bucodental dels seus fills. Es lliura un Quadern de treball.

 • Info

  Activitat coordinada amb les AMPES dels centres educatius.

Activitat Teatral
Super Net

 • Super Net

  Activitat dirigida per un odontòleg I higienistes dentals per a nens i nenes d’entre 3 i 6 anys, amb pallassos i una durada de 25 minuts.  S’explica de forma divertida i lúdica l’ús del raspall de dents , la quantitat de pasta que cal utilitzar, la freqüència de raspallat, etc.